Žiaci sa pod našim vedením venujú rôznym aktivitám :

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Zápis do 1. ročníka

 

2 % z dane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súaže - úspechy žiakov   šk.rok 2016/17

                                         šk.rok 2015/16

                                                            šk.rok 2014/15

                                         šk.rok 2013/14

                                         šk. rok 2012/13

                                         šk. rok 2011/12

                                         šk. rok 2010/11

                                         šk. rok 2009/10

                                         šk. rok  2008/09

                                         šk. rok  2007/08

                                         šk. rok 2006/07

                                         šk. rok 2004/05 a 2005/06

                                                                              

 

 

                                                                                                        

Projekty 

 

 

 

 

 

Záujmové krúžky           

 

                                  

   

 

 

Tvorba školského časopisu Leuško               

 

 

 

Školský klub  detí                   

 

         

Folklórny súbor Lúčka   www.dfs-lucka.sk

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Spä na Úvod