Leuško z Budatínskej - školský časopis pre prvý  stupeň, ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava  vydáva ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava
Redakčná rada pod vedením p. učiteľky Ľudmily Chamulovej
6.B - Milan Hrica - Tinki
7.B - Petra Múčková - Kyra, Veronika Panáková - Viva, Judita Ušáková - Judka
8.B - Lenka Brichtová - Leny 8.C - Diana Fedorčáková - Dia, Ľubica Kralovičová - Lyli
Príspevky sú uvádzané pod prezývkami uvedenými pri každom mene.
 

 

SPÄŤ na Aktivity