Testovanie 9 - 2018

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Testovanie 9 -2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9 – 2018 sa uskutoční dňa    21. marca 2018 z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra. Za prípravu a metodické riadenie zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

viac informácii: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Testovanie 9 -2016

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9 – 2016 sa uskutoční dňa    6. apríla 2016 z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra. Za prípravu a metodické riadenie zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

viac informácii: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Testovanie 9 -2015

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9 – 2015 sa uskutoční dňa     11. marca 2015 z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra. Za prípravu a metodické riadenie zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

viac informácii: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Testovanie 9 -2014

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9 – 2014 sa uskutoční dňa     12. marca 2014 z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra. Za prípravu a metodické riadenie zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

viac informácii: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Testovanie 9 -2013

         Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9 – 2013 sa uskutoční dňa     13. marca 2013 z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra. Za prípravu a metodické riadenie zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

viac informácii: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 

Testovanie 9 -2010

         Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom Testovanie 9 – 2010 sa uskutoční dňa     10. marca 2010 z predmetov  matematika, slovenský jazyk a literatúra. Za prípravu a metodické riadenie zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Pokyny k testovaniu 9- 2010

viac info:  http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/POP/2009-2010_POP.pdf

 

Termíny talentových skúšok pre školský rok 2010/2011

 

Testovanie9 -2009

V školskom roku 2008/2009 sa opäť uskutočnilo celoplošné testovanie deviatakov. Testovaním žiakov 9. ročníkov ZŠ sa získavali objektívne informácie nielen o vedomostnej úrovni ale aj o osvojených kompetenciách žiakov.
      Deviatakov čakali okrem úloh zameraných na overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka aj úlohy na zistenie úrovne ich matematickej gramotnosti vo vyučovacom jazyku, čitateľskej a jazykovej gramotnosti v štátnom jazyku.
   

   

Naši najúspešnejší :

matematika -           100% Lukáš Labjak  z 9.C

                                   95% :  Natália Pastoreková   z 9.A,

                                             Frederika Jantošková  a Daniel Sojka z 9. C

                                   90% :   Dominika Dvoráková   z 9. A                  

 

slovenský jazyk -  90% : Dominika Dvoráková z 9.A

                                    85% : Monika Janíčková  z 9.A

Celoslovenské výsledky sú na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#234,o482

----------------------------------------------------------------------------

 

    Testovanie9 -2008

V školskom roku 2007/2008 sa uskutočnilo celoplošné testovanie deviatakov (známe v minulosti ako Monitor 9) s významnými zmenami. Pod novým názvom Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa získavali objektívne informácie nielen o vedomostnej úrovni ale aj o osvojených kompetenciách žiakov.
      Deviatakov čakali okrem úloh zameraných na overenie vedomostí a zručností z matematiky a vyučovacieho jazyka aj úlohy na zistenie úrovne ich matematickej gramotnosti vo vyučovacom jazyku, čitateľskej a jazykovej gramotnosti v štátnom jazyku.
    Na niekoľkých školách sa testovanie skúšobne uskutočnilo on-line formou, keď žiaci dostali notebooky a vedomostné testy zo slovenčiny vypĺňali priamo v počítači.

   

Naši najúspešnejší :

matematika - 90% :  Tomáš Borza, Lucia Laskovičová, Darina Petráňová z 9.A

                               Michaela Mišíková  z 9.C                       

slovenský jazyk - 80%Darina Petráňová z 9.A

Celoslovenské výsledky sú na:

http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1245

-----------------------------------------------------------------------------

 

Monitor 9 - 2007

           Monitor 9 - 2007: testovanie sa pre chrípku posunulo na 13. marca (utorok)

                                          1.náhradný termín je určený na 17.apríla 2007(utorok)

                                                     2. náhradný termín bol zrušený

        Výsledky z riadneho termínu by mali byť zverejnené 28. marca 2007 a 1. náhradného   

               termínu  pravdepodobne koncom apríla.

 

 

 

Celoslovenské výsledky sú na:

http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1176

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Monitor 9 - 2006

Písomné testy s jednotným zadaním pre celé Slovensko riešili deviataci 7. februára tohto roku. Test z matematiky podstúpilo 63 945 žiakov, pričom dosiahli priemernú úspešnosť 61,4 percenta. Testy zo slovenského jazyka a literatúry riešilo tento školský rok 60 034 žiakov s priemernou úspešnosťou 81,2 percenta.

Výsledky boli vyhodnotené a každý žiak dostal svoje hodnotenie vyjadrené v bodoch a percentách. Uvádzajú sa mu do prihlášky na strednú školu. Jednotlivé stredné školy rozhodnú v akej miere tieto zavážia v prijímacom konaní..

Na našej škole sa testovania zúčastnilo 69 deviatakov.

 

 

Dosiahli sme tieto výsledky:


                                  Body priemer           Úspešnosť  %
Matematika                 16,3 b                      54,4 %
Slovenský jazyk         24,2 b                      80,7 %

Rozdiel oproti SR


Matematika              -2,1 b                -7 %
Slovenský jazyk       -0,2 b                -0,5 %   

Mohlo to byť aj lepšie, ale také je vedomostné postavenie žiakov.

Nadpriemer z    M   bolo -25 ž.   a    zo   Sj-37 ž.  zo 69 ž.
 

Naši najúspešnejší :

matematika - 96,5% :                Petráň Juraj            9.B

slovenský jazyk - 100% :         Jarábková Petrana  9.A
 

Celoslovenské výsledky sú na:

http://www.statpedu.sk/buxus/docs//cert_merania/monitor_9/2006/monitor_9-vysledky.pdf

 

 

 

 

 

 

                                                         Späť na  Úvod