Pre budúcich prváčikov

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

               

 

 

 

 

                 

 

                                          Zápis do základnej školy   


 

       Slávnostný zápis do prvého ročníka pre školský rok  2018/2019     

             sa koná 6. apríla od 15:00 do 18:00 h7. apríla od 8:00 do 12:00 h.  

     Prineste si so sebou :  občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa,      

                                   podľa potreby  preukázateľný  doklad o zdravotnom stave dieťaťa. 

 

 

                   Pozrite si ešte ...        

                       

                     Fotografie z  A1  pre prvý stupeň  

                     Fotografie z odborných učební 

                     Fotografie z ostatných školských priestorov