Školská jedáleň 

 Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

Vedúca školskej jedálne a kuchyne: Darina Fazekasová.    Telefón:02/63 829 207
Hlavná kuchárka: Alena Mátéová
Stránkové dni: každý deň od 7.00 do 8.00 hod.
 

 

       Ku každej poriadnej škole patrí aj školská jedáleň. V tomto školskom roku sa v našej jedálni stravuje   460 stravníkov. Jedáleň poskytuje samozrejme možnosti stravovania žiakom I., II. stupňa, učiteľom a iným záujemcom o stravovanie. Pripravuje taktiež doplnkové stravovanie /desiatu / pre žiakov, ktorí majú záujem.
 

Jedálny lístok (podľa vyhlášky č 330/2000 Zb. z. príloha č. 1) je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený pri vchode do školy a v školskej jedálni.
Skladba jedálneho lístka je nasledovná:
   1x  v týždni múčne jedlo (sladké)
, 1x týždenne polomäsité
   2x  v týždni celé mäso
   1x  v týždni slané bezmäsité jedlo

 

 

 

Ceny obedov sú nasledujúce:

  • 1. - 4. ročník -  1,01  €                                       Desiata       - 0,56 €
  • 5. - 9. ročník 1,09 €
  • zamestnanci 1,26 €
  • ostatní stravníci - 2,70 €
  • k stravnej jednotke sa pripočítava 0,20 € za každé hlavné jedlo (VZN č. 3/2015)

Obedy sa platia  vždy mesiac vopred šekom alebo trvalým príkazom. Šeky sa vydávajú do 20. dňa v mesiaci a zaplatené musia byť do posledného dňa v mesiaci. Obedy sa vydávajú po predložení stravných lístkov, ktoré stravník dostane na základe zaplatenej poštovej poukážky, alebo preukázanej platby z banky.

                                                                        

Obed

Škola je zapojená do projektu zdravá škola, ktorý sa samozrejme najviac dotýka práve školskej jedálne. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja ovocia, alebo dezertu a šalátu. Šaláty a zeleninové prílohy sa pripravujú vždy čerstvé zo sezónnej  zeleniny. Pri zostavovaní jedálnych lístkov dbáme hlavne na pestrosť, striedanie technologických postupov ( varenie, dusenie, pečenie atď. ), taktiež aby prílohy k hlavnému jedlu sa striedali a jedlá boli vždy chutné.

Odhlásenie

Žiaci, alebo ich rodičia môžu v prípade choroby, školského výletu, či z iného dôvodu stravníka odhlásiť u vedúcej školskej jedálne osobne, alebo na telefónnom čísle 63 829 207 ( alebo hodiť podpísaný stravný lístok  do schránky ŠJ ) najneskôr do 8.00 hod príslušného dňa.

 

 

                                                     Späť na Úvod