Súťaže a úspechy žiakov 2010/11  

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               blahoželáme !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E J E P I S 

Kde niet poznania minulosti nemôže byť vízia budúcnosti“

Dňa 2. februára 2011 prebehlo obvodné kolo Dejepisnej olympiády v  ZŠ Tupolevova.
Našu školu reprezentovali :
-v kategórii E (7.ročnik) 
Michal Krištofík zo VII. A triedy sa umiestnil na 2. mieste.
-v kategórii D (8.ročník) 
Drahomír Röth z VII. A triedy sa umiestnil na 5. mieste
Dominik Orth z VIII. A triedy sa umiestnil na 6. mieste
- v kategórii C (9.ročník) 
Martin Vankó z IX. A triedy sa umiestnil na 3. mieste

Blahoželáme Vám a prajeme veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní.
 

 

G E O G R A FI A         

V obvodnom kole geografickej olympiády nás úspešne reprezentovali :
-v kategórii  (5.ročnik) 
Bočkay Viktor z V. A triedy sa umiestnil na 3. mieste.
Vakoničová Michaela z V. A triedy sa umiestnila na 5. mieste                                   Fabián Milan Rastislav z V. A triedy na 10.mieste
- v kategórii (6. ročník) 
Hajtmánek Martin zo VI. A sa umiestnil na 3. mieste         Poráziková Júlia zo VI.A triedy sa umiestnila na 6. mieste                                                 - v kategórii (7. ročník )  Hrubá  Veronika - 3. miesto
v kategórii  (9.ročník) 
Fajkus Adam z IX. A triedy sa umiestnil na 1. mieste                Lauko Juraj z IX.A triedy - 2. miesto
Blahoželáme Vám a prajeme veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní.
                                              

 

ANGLICKÝ JAZYK

V obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku nás úspešne reprezentovali :
-v kategórii  (1.A) 
Brúder Branislav zo VII. B triedy sa umiestnil na 6. mieste                   -v kategórii  (1.B) Soboňová Sára Jasmin z IX. A triedy sa umiestnila na 3. mieste
 

 

 

 

MATEMATIKA

V obvodnom kole olympiády z matematiky  nás úspešne reprezentovali :
-v kategórii  (5.ročník) 
Remayová Natáliarz V. A triedy sa umiestnila na 10. mieste  Bočkay Viktor z V. A triedy sa umiestnil na 14.mieste                                          Duchoslav Liboročkay z V. A triedy- na 15. mieste.                                                            -v kategórii  (9.ročník)  Fajkus Adam z IX. A triedy sa umiestnil na 3. mieste                Lauko Juraj z IX.A triedy - 4. miesto

 

 

Ďalšie úspechy

 

 

 

 

 

 

 

Na začiatok