Súťaže a úspechy žiakov 2008/09   

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               blahoželáme !

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Dňa    26 .9.2008 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. V kategórii starší žiaci v súťaži jednotlivcov sa umiestnil na 1. mieste žiak 9.B triedy Filip Fusek -      v krajskom kole obsadil  3.miesto.

V kategórii staršie žiačky v súťaži jednotlivcov sa umiestnila na 1. mieste žiačka 8.B  triedy Dominika Baranová, na 2. mieste žiačka 7.A triedy Sára Soboňová, na 4. mieste žiačka 7.A triedy  Silvia Bakočková . V krajskom kole obsadili 6.miesto.                                            

V kategórii mladších žiačok naša škola obsadila  2. miesto v zložení :Sára Soboňová (7.A) , Štefánia Hrubá(6.A) a Renata Ivančíková(6.A).  

V kategórii najmladších žiačok  3. miesto v zložení : Štulcová Petra (5.B) , Beckerová Sandra (5.A) a Hrubá Veronika (5.A)                                                                            

 

 

 

 

 

Dňa 25.11.2008  na majstrovstvách obvodu reprezentovali našu školu v streľbe zo vzduchovky   žiaci Chachaľák Michal (9.C), Fajkus Adam  (7.A) a Olejník Michal  (9.B)  V kategórii  žiaci obsadili1i. 1. miesto. V kategórii žiačky nás reprezentovali  Janechová Lenka (8.A).Vámošová Nicole (7.A) a Kanisová Patrícia (7.A) .Umiestnili sa na peknom 3. mieste.

Adam Fajkus - žiak 7.A triedy reprezentuje našu školu v streľbe zo vzduchovky. V 1. Slovenskej streleckej lige obsadil v disciplíne VzPi 40 , v kategórii  dorast  I. miesto.

                                 Prajeme mu aj naďalej veľa streleckých úspechov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 25.11.2008  na majstrovstvách obvodu reprezentovali našu školu v plávaní  žiak        Bohunský Ladislav(8.B) - v plávaní 50m voľný spôsob obsadil 1. miesto a žiačka Bakočková Silvia (7.A) v plávaní- 100 m prsia sa umiestnila na 2. mieste.

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                          

Z e m e p i s           
V obvodnom kole Geografickej olympiády  nás  úspešne reprezentovali :

za 6.ročník  Antl Dominik ( 6.A) - 7.miesto a  Hrubá Štefánia( 6. A) - 10. miesto

za 7. ročník  Adam Fajkus( 7.A) - 1. miesto

za 9.ročník   Iveta Kupková(9.A) - 1. miesto

Do krajského kola sa prebojoval a  Iveta Kupková z 9.A a umiestnila sa na  1.mieste.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                             Gratulujeme !

 

Slávik Slovenska 2009

O tom, že na našej škole máme šikovných žiakov nás presvedčil  Dávid Šavlík              z 5.A ktorý si v okresnom kole v súťaži Slávik Slovenska opäť vyspieval  1.miesto v II. kategórii . Dávidka na súťaž pripravila vedúca vychovávateľka Alenka Hronská.

 

 

 

-      

 

 

 

 

 

                                    D e j e p i s           
V obvodnom kole Dejepisnej olympiády, v kategórii  F nás  úspešne reprezentoval :

Drahomír Röth  zo 6.A-       1. miesto

                                                                                                                    Blahoželáme.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

S l o v e n s  k ý   j a z y k  

V obvodnom kole rétoriky  Štúrov Zvolen reprezentovala našu školu                     Iveta Kupková  z 9.A a umiestnila sa na 1. mieste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie úspechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začiatok