Súťaže a úspechy žiakov 2007/08   

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               blahoželáme !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Dňa    28 .9.2007 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. V kategórii starší žiaci v súťaži jednotlivcov sa umiestnil na I. mieste žiak 8.B triedy Filip Fusek - v krajskom kole obsadil  5.miesto.                                                                                                      

V kategórii mladších žiakov naša škola obsadila  II. miesto v zložení :                             Slaušek Marián (5.B) , Boďa Dávid (6.A) a Šusta Rudolf (5.B).                                         V súťaží jednotlivcov obsadil    Slaušek Marián (5.B)    1. miesto.                                      

V kategórii mladších žiačok  3. miesto v zložení : Soboňová Sára Jasmína- (6.A) , Ivančíková Renáta (5.A) a Hrubá Štefánia (5.A)                                                               V súťaží jednotlivcov obsadila    Soboňová Sára Jasmína   3. miesto.                                       

                                                                                                 Gratulujeme !

Adam Fajkus - žiak 6.A triedy reprezentuje našu školu v streľbe zo vzduchovky. Na majstrovstvách obvodu v streľbe zo vzduchovky obsadil v kategórii  mladší žiaci 1. miesto. Naša škola získala  1. miesto.

 

                                                                                      

 

Prajeme  aj naďalej veľa  úspechov v streľbe zo vzduchovky.

V zimnom halovom turnaji v softballe sa naša škola umiestnila na 4. mieste.

 

 

Z e m e p i s           
V obvodnom kole Geografickej olympiády, v kategórii  H  nás  úspešne reprezentoval :

Adam Fajkus zo 6.A-       1. miesto

- v kategórii  G  nás úspešne reprezentovala : Zuzana Janušová zo 7.A-    9. miesto

Do krajského kola sa prebojoval   Adam Fajkus zo 6.A a umiestnil sa na 13. mieste.

                                                                                                                    Blahoželáme.

V malom futbale v kategórii  najmladší žiaci  sa naša škola umiestnila na peknom  3. mieste.

 

A n g l i c k ý  j a z y k    

V okresnom kole Olympiády v anglického jazyku nás reprezentoval žiak z 9.A triedy

Tomáš Borza, ktorý sa umiestnil v kategórii 1B na 2. mieste

M a t e m a t i k a

V obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z 8 nás  reprezentoval  žiak 8.B triedy Ivan Horváth, ktorý sa  umiestnil  na 2. mieste.

V obvodnom kole Pytagoriády v kategórii P3 sa na 9. mieste umiestnila žiačka 3.A triedy Juliana Poráziková a v  v kategórii P4 sa na  7. - 8. mieste umiestnila žiačka 4.A triedy Veronika Hrubá.

Slávik Slovenska 2008

O tom, že na našej škole máme šikovných žiakov nás presvedčil  Dávid Šavlík  ktorý si na okresnom kole v súťaži Slávik Slovenska vyspieval  1.miesto v II. kategórii . Dávidka na súťaž pripravila vedúca vychovávateľka Alenka Hronská.