Súťaže - úspechy žiakov
                                       Súťaže - úspechy žiakov

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

 

Školský rok 2005 / 2006 :blahoželáme !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci roka sa ohliadame za našou celoročnou prácou v školských laviciach i v mimoškolskej činnosti. Mnohí z vás sa popri plnení školských povinností predstavili ako aktívne, šikovné deti a ukázali nám svoje zručnosti a šikovnosť vo svojich záľubách. Na prvom aj druhom stupni máme veľa šikovných detí, čo sa zúčastnili v rôznych súťažiach..

Súťaže na prvom stupni

Matematika

V marci sa uskutočnilo regionálne kolo Pytagoriády. Zúčastnil sa Andrej Bohuslav z 3. A a Alica Uhríková zo 4.B, ktorá bola 2. najlepšia riešiteľka školského kola, nakoľko prvá úspešná riešiteľka Martina Kolibášová bola chorá. A. Uhríková sa umiestnila v kategórii P4 na 8. - 11. mieste.

 

Umelecký prednes

V marci sa Alica Uhríková zo 4.B zúčastnila na ZŠ Turnianskej súťaže v umeleckom prednese rozprávky -Rozprávkové vretienko, kde obsadila 3. miesto. Blahoželáme, je to šikovná dievčinka!

Na konci marca sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo 16 žiakov. Tu sú výsledky:

Poézia

1. miesto - neudelené

2. miesto - Simona Čelárová - 3. B

2. miesto - Branko Brúder - 2. B

3. miesto - Simona Mišáková - 1. A

Víťazka školského kola Alicka Uhríková reprezentovala našu školu na 52. ročníku regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde získala čestné uznanie.

V marci - Mesiaci knihy, pani učiteľky so žiakmi uskutočnili besedy o knihe, o detských spisovateľoch, zhotovili výstavky kníh, nástenky, navštívili školskú knižnicu.

Na hodine výtvarnej výchovy žiaci navrhli vlastné obaly na knihy.

Tu uplatnili žiaci svoju fantáziu a tvorivosť.

 

Čítanie

Združenie Orava už po piatykrát pozvalo čitateľov na Týždeň hlasného čítania.

Do tohto projektu sa zapojili žiaci 3.B triedy. Aj tento rok je hlavnou myšlienkou tejto akcie zlepšenie komunikácie medzi svetom dospelých a svetom detí prostredníctvom rozprávok a detskej literatúry. Pre tento rok vybrali Cestičku ružovou záhradou - S knihou do ríše rozprávok. Rozhodli sa venovať postavičkám z klasických rozprávok, na ktoré deti pomaly už zabúdajú.

 

Rétorika

V apríli sa uskutočnilo školské kolo v rétorike. Žiak  Jakub Ebst z 3. A získal čestné uznanie. Žiak Richard Lelkeš z 4. A obsadil 3. miesto. Žiačka Marianna Tóthová zo 4. A a Alicka Uhríková zo 4.B sa tiež tešili z čestného uznania.

 

Nemecký jazyk

Koncom apríla sa uskutočnila na ZŠ Dudova 2 Miniolympiáda z nemeckého jazyka. Žiaci Barbora Dennerová z 3. B, Drahomír Roth z 3. A a Lívia Dupkalová zo 4. A - obsadili ako družstvo 3. miesto.

Šport

V marci Krajské športové centrum Bratislava usporiadalo Majstrovstvá kraja žiakov v streľbe v ľahu zo vzduchovky - mladší žiaci. Adam Fajkus zo 4. A triedy získal 1. miesto.

 

Výtvarná výchova

Žiaci 3. - 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Doprava očami detí - Na bicykli bezpečne. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom detských výtvarných prác prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti detí. Výtvarná súťaž je súčasťou dopravnej súťaže " Na bicykli bezpečne ".

Súťaže na druhom stupni

Z E M E P I S           


V okresnom kole geografickej olympiáde  nás za- mladších žiakov úspešne reprezentovali::

Iveta Kupková zo 6.A- 2. miesto, Ľuboš Polakovič zo 6.A- 5.miesto  Dominika Dvoráková zo 6.A                - úspešná riešiteľka

- za starších žiakov nás úspešne reprezentovali :

1. miesto- Róbert Iľaš 8.C

2. miesto- Karol Ozimy 9. A

4. miesto Adriana Blažeková 9.A

5. miesto- Jozef Ozimy 9.A

        úspešný riešiteľ- Matej Štefák 8.C

Do krajského kola sa prebojoval   Róbert Iľaš z 8.C a umiestnil sa na 3. mieste.

Karol Ozimy z 9. A bol v krajskom kole úspešný riešiteľ.

                                                                                                                    Blahoželáme.

 

PRÍRODOPIS    

Biologická olympiáda

 

            Dňa 16. -17.2.2006 som sa zúčastnila na Okresnom kole biologickej olympiády v kategórii C. Umiestnila som sa na 5. mieste. Súťaž pozostávala z teoretickej časti a samostatnej práce. Túto som venovala siniciam. Sú to organizmy podobné riasam. Vďačíme im za kyslík i atmosféru na našej Zemi. Vyskytujú sa v sladkých vodách, napríklad na jazere Kuchajda. Sinice sú zdraviu škodlivé a spôsobujú pri kúpaní rôzne alergie a pri požití žalúdočné a črevné problémy, bolesti hlavy a dokonca aj rakovinu. Preto by sme mali niečo robiť, aby sa už nepremnožovali, napríklad používať pracie prostriedky bez obsahu fosforu. Dúfam, že sa aj vy nad týmito pár riadkami zamyslíte.                                                 

                                                                                           Alžbeta Franková 9.A

"Rastliny a zvieratá našich lesov"                                                                   Ázijské tigre 3.miesto                                                                                                      žiačky 5.A:                                                                                                                Janechová Zuzana,                                                                                                   Laudonová Dajana,                                                                                                 Petrovičová Diana

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

25 žiakov našej školy sa zúčastnilo                                                                                                            medzinárodnej súťaže Matematický klokan.                                                                                     Najúspešnejší bol Matej Štefák z 8.C.

V  regionálnom  kole Pytagoriády sa umiestnil                                                                               Tomáš Borza zo 7. A na 2. mieste                                                                                               a Matej Štefák z 8.C na 4. mieste.

V regionálnom kole Matematickej olympiády                                                                                   Matej Štefák  z 8.C bol na 7. mieste.

 

SLOVENSKÝ JAZYK

Už tradične usporadúvame súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.       Zúčastnilo sa jej 28 žiakov.

Tu sú výsledky v školskom kole:

Mladší žiaci - poézia

1. miesto- Lucia Fedoreáková 6.A

2. miesto- Monika Janíeková 6.A

3. miesto- Natália Pastoreková 6.A

4. miesto- Marko Becker 6.A,  

                  Alexandra Babjaková 5.A

Mladší žiaci - próza

1. miesto- Iveta Kupková 6.A

2. miesto- Michaela Habanová 6.A

3. miesto- Barbora Šteruská 6.B

4. miesto- Monika Pittauerová 6.A

                        Michaela Kalabová 6.A

Starší žiaci - poézia

2. miesto- Branislav Boia 9.A

3. miesto- Jarka Žirošová 8.A

        Starší žiaci - próza

1. miesto- Diana Fedorčáková 8.C

2. miesto- Martina Paulínyová 8.A

        3.miesto - Mirka Bahová 9.A

V okresnom kole reprezentovali našu školu v umeleckom prednese                                                  Diana aj Lucia Fedorčáková a Iveta Kupková.

Dianka sa umiestnila na 3. mieste.

Okrem toho Dianka Fedorčáková súťažila i v bratislavskej súťaži umeleckého prednesu             Rozprávkové vretienko a umiestnila sa na 1. mieste.

     Rétorika - školské kolo

Súťaže sa zúčastnilo 67 detí.

Výsledky:

Mladší žiaci

1.miesto- Iveta Kupková 6.A

2. miesto- Jennifer Bergerová 6.C

3. miesto-Richard Lelkeš 4.A

4. miesto-Marianna Tóthová 4.A

             Alica Uhríková 4.B

Starší žiaci

1. miesto- Diana Fedoreáková 8.C

2. miesto- Marek Hladík 9.A

3. miesto- Ľudovít Lackovie 8.A

4. miesto- Ľubica Kráľovieová 8.C

V okresnom kole reprezentovali našu školu Iveta Kupková 6.A a Diana Fedoreáková 8.C. Ivetka Kupková sa umiestnila na 2. mieste. Blahoželáme!

 

NEMECKÝ JAZYK

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka                                                                                         Danko Roth, Barbora Dennerová                                                                                         a Lívia Dupkalová sa zúčastnili                                                                                         Malej olympiády v nemeckom jazyku                                                                                        a ako družstvo sa umiestnili na 3. mieste.

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sa Braňo Boďa z 9.A v náročnej konkurencii umiestnil na 2. mieste.

 

CHÉMIA

Školské kolo Chemickej olympiády /október- marec 2006/ riešilo 11 žiakov 9.A a 9.C triedy. Kontrolný test, ktorý rozhoduje o postupe žiakov na okresné kolo Chemickej olympiády písalo 9 žiakov 9.A a 9.C triedy.

Na okresné kolo postúpili:  Braňo Boďa z 9.A ,umiesnil sa na 1.mieste Pavol Nagy z 9.C obsadil 14. miesto.

Na krajské kolo Chemickej olympiády postúpil Braňo Bóďa a opäť ukázal, že je skvelý chlapík! Umiestnil sa na 1. mieste!!!

       

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Šiestaci Marcel Tomka, Roman Šimon, Viktor Nosko,                                                           Edona Benoviczová sa umiestnili na 4. mieste v súťaži                                                                     družstiev    v jazde  na  bicykli   cez  prekážky i   v testoch..                                                                        Zúčastnili   sa v   Inchebe i súťaže Malý regulovčík.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------  Školský rok 2004 / 2005 :                  

 


       V našej škole sa tento školský rok konali mnohé súťaže, do ktorých sa mohol zapojiť ktokoľvek, kto mal chuť stráviť kúsok svojho voľného času zábavou a aktívnym odpočinkom. Naozaj každý mohol nájsť tú svoju súťaž, ktorá sa práve jemu páčila. Či už to boli súťaže športové, vedomostné alebo umelecké.
Radi by sme vám predstavili víťazov týchto súťaží ako aj reprezentantov školy v okresných kolách.

 

M A T E M A T I K A


Matematický klokan 2005
                                                      Matúš Trebatický 7. A
                                                      Matej Štefák 7. C
                                                      Lenka Dudášová 9. A

                                                      Tomáš Schusnix 9. A
Úspešný riešiteľ okresného kola:
                                                       Matej Štefák 7. C
 

Matematická olympiáda

Úspešní riešitelia okresného kola:
                                      Jaroslava Baranová 6. A , Matej Štefák 7. C , Juraj Petráš 8. C

Pytagoriáda                              školské kolo
5. kategória:                               1. miesto- Ľuboš Polákovič 5.A
                                                  2. miesto- Michaela Habanová 5.A         
                                                  3. miesto- Daniel Sojka 5.A
6. kategória:
                                                  1. miesto- Tomáš Borza 6.A
                                                  2. miesto – Jaroslava Baranová 6. A 
                                                  3. miesto- Darina Petrášová 6.A

7.kategória:
                                                  1. miesto- Matej Štefák 7.C
                                                  2. miesto- Paulína Zelená 7.A
                                                  3. miesto- Róbert Iľaš 7.C
8. kategória:
                                                  1. miesto- Juraj Petráň 8.B
                                                  2. miesto- Miroslav Cako 8.C
                                                  3. miesto- Lucia Brezovská 8. A  

 

 

Z E M E P I S           


 

V geografickej olympiáde  nás úspešne reprezentovali:    Jarka Baranová, Matej Štefák a Róbert Iľaš.

Do okresného kola postúpili:    Róbert Iľáš, ktorý obsadil 3.miesto, Jaroslava Baranová - 4.miesto.

                                                                                                                    Blahoželáme.

 

 

N E M E C K Ý J A Z Y K


Dušan Huňady z 9.A úspešne reprezentoval našu školu v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

 

V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

 


Aktívne pracovali vo výtvarnom krúžku žiaci Dušan Danihel, Zuzana Janechová, Diana Petrovíčová, Dajana Landonová, Veronika Cisárová,

Zuzka Janišová a Jarka Baranová zo 6.A- bola ocenená za grafický návrh na obal žiackej knižky a tiež vyhrala 1. miesto za fotografiu.


 

 

S L O V E N S K Ý  J A Z Y K  A   L I T E R A T Ú R A


Rétorika - školské kolo
1. kategória
- 1. miesto – Iveta Kupková a Linda Selmani,

                      2. miesto- Jozef Jánošík

                      3. miesto – Michaela Kalábová a Klaudia Balóková.

V okresnom kole skončila Iveta Kupková na 5. mieste.
 

2. kategória : 1.miesto- Daniela Ďurigová

                     2.miesto- Diana Fedorčáková 

                     3.miesto- Paulína Zelená. Čestné uznanie dostal Bruno Brunovský                                                                                                                               

V okresnom kole skončila Daniela Ďurigová na 5. mieste.
 

Na literárnej súťaži Európa v škole sa zúčastnili žiaci Daniela Ďurigová a Dominik Dubec.                                             Daniela Ďurigová skončila na 1. mieste v regióne.
 

V celobratislavskej  recitačnej súťaži Ranená breza sa Diana Fedorčáková umiestnila na 3. mieste.
V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín  našu školu reprezentovali Diana Fedorčáková a Michaela Jelínková. Miška postúpila aj do krajskej súťaže HK. Skvelý výkon, blahoželáme!
Do súťaže
Petržalské súzvuky poslali svoje vlastné literárne práce Jaroslava Baranová, Dominik Dubec a Daniela Ďurigová.

 

Výsledky v športových súťažiach    - tu