Náš kolektív tvorí   

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     FOTO

Vedenie školy:      riaditeľ   Mgr. Marta Režnáková                     - zsbud@atlas.sk 

                               zástupca pre I. stupeň  Mgr. Vlasta Lejtrichová - zsbud@atlas.sk 

                               zástupca pre II. stupeň  Mgr. Jozef Ficek          - zsbud@atlas.sk

                               ekonómka školy  Ružena Makuderová

                               výchovný poradca   Mgr.Lucia Želinská     - Konzultácie:  utorok    7,30 - 8,00 

                                                                                               Po - Pi    7,30 - 8,00

                               školská psychologička   Barbara Korbeľová

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Učitelia 1. stupňa :     1. A - Mgr. Jana Danková

                              1. BMgr. Jarmila Wirthová

                                      1. C - Mgr. Jana Jurigová

                                      1. D- Mgr. Alena Ľuptáková

                              2. A -  Mgr. Ľudmila Janková

                                      2. B Mgr. Viola Rokošná

                              2. C -  Mgr. Stanislava Lacková

                              2. D - Mgr. Maryla Halandová

                                     3. A Mgr. Zuzana Varsíková

                                     3. B Mgr. Katarína Korekáčová

                                     3. C -  Mgr. Erika Moťovská

                                     4. A - Mgr. Regína Vallová

                                     4. B - Mgr. Mgr. Viera Poláková  

                              4. C - Mgr. Martina Kušnírová

                                                            

                                     

 

 

 

                                                                                             

 

 

Učitelia 2. stupňa :   5. A - ISCED2  - Mgr. Romana Zrubcová

                             5. B - ISCED2  - Mgr. Jana Kubínyiová

                             5. C - ISCED2  - Mgr. Miroslava Bačeková

                             6. A - ISCED2  - Mgr. Katarína Petreje  

                             6. B - ISCED2  - Mgr. Lucia Želinská

                             7. A  - ISCED2 - Mgr. Iveta Matušková

                             7. B - ISCED2 - Mgr. Zuzana Ďurigová

                             8. A -  ISCED2 - Mgr.Zora Uhriková

                                    8. B -  ISCED2 - Mgr. Ľudmila Boboková 

                             9. A - ISCED2  - Mgr. Anežka Kostelecká 

                             9. B  - ISCED2  - RNDr. Alojzia Plačková                                                          

                                   

                                                                                       

Netriedni učitelia:                                 Ing. Helena Fábryová

                                                                Mgr. Tomáš Repka

                                                                    

                                                               

                                                                                     

Bazén:                                                       Mgr. Zuzana Pyšová 

                                                                   Mgr. Ľubomír Široký

   

 Náboženská výchova                         Mgr. Marta Pivková

                                                                  

                                               

Vychovávatelia školského klubu detí:    Alena Hronská

                                                            Bc. Veronika Cverčková   

                                                                 Daniela Pernisová

                                                                 Jana Orosiová                                                              

                                                                Helena Nygrínová

                                                          Bc. Juliana Halušková

                                                                Zuzana Machajdíková

                                                                Nikola Chichová

                                                        Mgr. Katarína Dujavová   

                                                                 Jana Baková

                                                                

       

 

 

 

 

 

                                                  

     

 

 

 

                              Späť na Úvod