Záujmové krúžky :

 Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

 

 

KRÚŽOK

ROČNÍK

V E D Ú C I

 

 

 

 

 1.

Futbalový

(1.roč.)

p. Janková

 2.

Výtvarný

(1.-2.)

p. Jurigová

 3.

Plavecký

(1.-9.)

p. Pyšová

 4.

Športovo tanečný

(2.-4.)

p. Korekáčová

 5.

Môj kamarát počítač

(1.-2.)

p. Lacková

 6.

Basketbal

(1.-2.)

p. Rančíková

 7.

Happy English

(1.-2.)

p. Wirthová

 8.

Internetový, práca s PC

(3.-4.)

p. Poláková

 9.

Anglická konverzácia

(8.roč)

p. Kubínyiová

10.

Počítače, internet - voľný krúžok

(5.-9.)

p. Ficek

11. Turistický TRAMP (4.-9.) p. Boboková

12.

Strelecký (5.-9.) p. Kostelecká

13.

Volejbalový     Ch+ D

(7.-9.)

p. Kostelecká

14.

Matematický

(5.roč.)

p. Matušková

15.

Matematický         

(6.-9.)

p. Kostelecká

16.

Výtvarný

(2.-9.)

p. Poláková

17.

Vybíjaná

(5.-7.)

p. Argalášová

18.

Slovenčina trochu inak (8.roč.) p. Ďurigová

19.

Literárny "Prednášam -teda som" (5.-9.) p. Uhríková
       

 

1. stupeň:  Zdravotnícky - p. Nygrínová                    TU si pozrite VIAC 

                   Internetový -   p. Porubský                    TU si pozrite VIAC 

                   Hudobno- pohybový - p. Hronská          TU si pozrite VIAC   

               Výtvarný -   p. Poláková                       TU si pozrite VIAC   

                                                                                                       

2. stupeň:  Počítače, internet - voľný krúžok- p Ficek  TU si pozrite VIAC 

                     Novinári 3. tisícročia - p. Chamulová         TU si pozrite VIAC     

                  Matematický -            p.Kostelecká          TU si pozrite VIAC     

                  Plavecký                    p.Pyšová                TU si pozrite VIAC   

                                                         SPÄŤ na Aktivity