Imatrikulácia prvákov   

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tradičnou imatrikuláciou sa prváci stali riadnymi žiakmi našej školy. Aj tento rok si pod vedením tr. učiteliek pripravili pekný program. Po slávnostnom sľube, sa už mohla začať poriadna imatrikulačná diskotéka. Veľká vďaka patrí aj p. učiteľke Chamulovej a žiakom druhého stupňa, ktorí sa organizačne podieľali na príprave celej akcie.

14.október2009

imatrikulácia žiakov 1. triedy

     diskotéka

diskotéka

žiaci II. stupňa