Odborné učebne

Prírodopis Prírodopis Fyzika
Chémia telocvičňa  plaváreň
Etická výchova Anglický jazyk počítačová učebňa

Spä na Fotoalbum