Súťaže a úspechy žiakov 2006/07    

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               blahoželáme !

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Dňa 27.9.2006 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. V kategórii starší žiaci sa umiestnil na I. mieste žiak 9.A triedy Miroslav Valentovič. Naša škola získala pekné II. miesto. Gratulujeme !

 

 

 

 

 

 

 

Streľba zo vzduchovky

Adam Fajkus - žiak 5.A triedy reprezentuje našu školu v streľbe zo vzduchovky. V MESTSKEJ LIGE MLÁDEŽE obsadil v kategórii  Vzduchová puška Slávia 30 rán v leže - chlapci do 16 rokov I. miesto.

Prajeme mu aj naďalej veľa streleckých úspechov.

 

Z e m e p i s           


V okresnom kole geografickej olympiády  nás za- mladších žiakov úspešne reprezentovali::

Iveta Kupková zo 7.A-       1. miesto

- za starších žiakov nás úspešne reprezentovali : Róbert Iľaš z 9.C-    1. miesto

Do krajského kola sa prebojoval   Róbert Iľaš z 9.C a umiestnil sa na 2. mieste.

                                                                                                                    Blahoželáme.

 V celoštátnom  kole geografickej olympiády potvrdil svoje vynikajúce vedomosti a umiestnil sa na  1. mieste.

S l o v e n s  k ý   j a z y k  

Už tradične usporadúvame súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov. Tu sú výsledky v školskom kole:

Mladší žiaci - poézia

1.miesto- Lucia Fedorčáková 7.A                                                                                

2.miesto- Monika Janíeková  7.A

2. miesto- Marko Becker  7.A

3. miesto- Natália Pastoreková  7.A 

Mladší žiaci - próza

1.miesto- Iveta Kupková  7.A

2.miesto-Barbora Šteruská  7.B

2.miesto- Jeniffer Bergerová 7.C

3.miesto- Klaudia Fedorčáková, 5.A

Starší žiaci - próza

1.miesto- Diana Fedorčáková  9.C

    V okresnom kole reprezentovali našu školu v umeleckom prednese Diana a Lucia Fedorčáková a     Iveta Kupková.

Okrem toho Dianka Fedorčáková súťažila aj v regionálnej súťaži umeleckého prednesu Rozprávkové vretienko a umiestnila sa na 1. mieste. Vynikajúco zabojovala aj na Celoslovenskom kole súťaže Rozprávkové vretienko. Škoda, že sa s ňou už na budúci rok nestretneme, je skvelá recitátorka a my jej želáme úspechy aj na strednej škole.

Rétorika - školské kolo

Výsledky: Starší žiaci

1. miesto- Michaela Habanová, 7.A

2. miesto- Diana Fedoreáková 9.C

2. miesto -Monika Janíčková 7.A

3. miesto- Jennifer Bergerová 6.C

3. miesto - Lukáš Schlenger 7.A

Mladší žiaci

1. miesto- Sára Soboňová 5.A

2. miesto- Nisha Chawhanová 4.B

2. miesto Karen Schmucková 4.A

3. miesto- Richard Lelkeš 5.A

3. miesto- Ľubica Srnková 4.A

V okresnom kole reprezentovali našu školu

Sára Soboňová z 5.A a Michaela Habanová zo. 7.A, ktorá bola ocenená čestným uznaním.

Petržalské súzvuky

Do súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe poslala svoje básne Ivetka Kupková - 7.A.

Rozprávkové vretienko

Bratislavskej    súťaže    umeleckého   prednesu    Rozprávkové vretienko    sa   zúčastnila            Nishka Chawhanová  zo 4.B -  umiestnila sa na 3. mieste                                                    Diana Fedorčáková z   9.C - umiestnila sa na 1.mieste.

M a t e m a t i k a

25 žiakov 5.-9. ročníka sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Najúspešnejší bol Matej Štefák z 9.C. Ďalší úspešní riešitelia boli Adam Fajkus -5.A, Róbert Iľaš - 9.C, Daniel Sojka - 7.C, Tomáš Borza - 8.A.

Úspešní riešitelia regionálneho kola MO boli Martinka Kolibášová, Adam Fajkus a Matej Velčický z 5.A, Matúš Trebatický z 9.A, Matej Štefák z 9.C a Ivan Horváth zo 7.B.

Úspešní riešitelia regionálneho kola Pytagoriády boli piataci Martinka Kolibášová a Adam Fajkus.

 

F y z i k a

Do okresného kola fyzikálnej olympiády  postúpil  Matej Štefák  z 9.C  a získal  3. miesto.

 

P r í r o d o p i s

Rastliny a zvieratá našich lesov:                                                          Farebný les - I. kolo                                                                                     4. ročník      :       KONVALINKY                                  3. miesto                                                                   FIALKY                                          10. miesto                                      5. ročník      :        TIGRE                                              4. miesto      

Spiaci les - II. kolo                                                                                       4. ročník    :       KONVALINKY                                  6. miesto                                                                   FIALKY                                          11. miesto                                      5. ročník      :        TIGRE                                              3. miesto      

Zelený les - III. kolo                                                                                    4. ročník    :       KONVALINKY                                  4. miesto                                                                   FIALKY                                          11. miesto      

5. ročník      :        TIGRE                                              3. miesto      

 

Slávik Slovenska 2007

O tom, že na našej škole máme šikovných žiakov nás presvedčil  Dávid Šavlík  ktorý si na okresnom kole v súťaži Slávik Slovenska vyspieval  2.miesto v I. kategórii . Dávidka na súťaž pripravila vedúca vychovávateľka Alenka Hronská.

 

 

 

           MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DETÍ A MLÁDEŽE                    SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE A BOJOVÝCH UMENÍ

 

           ... a takto "bojovali" niektorí z našich žiakov

 

 

Na  bicykli bezpečne

Žiaci  Patrícia Kanisová, Roman Mekký, Filip Mrva a Martina Kolibášová sa umiestnili v okresnom kole detskej dopravnej súťaže na 2. mieste .                   

 

 

N e m e c k ý   j a z y k

V Olympiáde z nemeckého jazyka boli v školskom kole 2. kategórie. Medzi siedmačkami           -1. miesto získala Michaela Habánová, 2. miesto M.Kalabová a 3.miesto Lucia Fedorčáková. V druhej kategórii 1.miesto získala Kristína Vojtová z 9.C, 2.miesto Jerguš Tátoš z 9.B a 3.miesto Petra Múčková z 8.B.

Novinkou bola tento rok súťaž O najkrajší projekt v nemeckom jazyku.Vyhodnotené boli ako najkrajšie - 1. miesto - projekt štvrtákov Petry Muškátovej, Dominika Ortha a Martinky Kralovičovej. 2. miesto projekt Lenky Brichtovej z 9.B a 3. miesto projekt šiestakov Dianky Petrovičovej a Dianky Šidlíkovej.

Víťazmi školského kola súťaže v prednese poézie v nemeckom jazyku Lenka Garajová                z 5.B a Michaela Habanová zo 7.A.

A n g l i c k ý  j a z y k

V Olympiáde z anglického jazyka boli v školskom kole tiež 2 kategórie. Medzi šiestačkami

-1. miesto získala Zuzana Janechová, 2. miesto Lukáš Križan a 3.miesto Alexandra Babjaková. V druhej kategórii 1.miesto získala Lucia Laskovičová z 8.A, 2.miesto Eva Szlimáková z 9.C a 3.miesto Michal Czano z 8.C.

Súťaž o najkrajší projekt v anglickom jazyku zaujala aj angličtinárov. Vyhodnotené boli ako najkrajšie - 1. miesto - Vierka Kulišová - 7.C, 2. miesto projekty Jessiky Krämerovej - 6.A a Silvie Bakočkovej, 3. miesto projekt Sáry Soboňovej.

Š p o r t

Volejbal - Úspešní boli naši starší chlapci vo volejbale v okresnom kole, kde vyhrali 2. miesto. Pochvalu si zaslúžia žiaci Trebatický, Dodok, Csino, Tátoš, Orávek, Buga, Horváth, Sojka, Chachalák, Kalab.

Cezpoľný beh - Miroslav Valentovič z 9.A získal v tejto okresnej súťaži 1.miesto. Skvelý výkon!

Turnaj v prehadzova-nej - 4.-.6.roč.

1. miesto V.A

2. miesto VI.B

3.miesto IV.A

Turnaj v stolnom tenise                                                  Turnaj vo vybíjanej 5. – 6. ročník

1. miesto - Kollárovič Patrik                         1. miesto - VI.A

2. miesto - Štefák Matej                               2. miesto - V.A

3. miesto - Drávek Michal                             3. miesto - VI.B

Futbal školské kolo

mladší žiaci                                             starší žiaci

1. miesto - V.A                                        1. miesto - X. A,B

2. miesto - V.B                                        2. miesto - VII.C

3. miesto - IV.B                                      3. miesto - VIII. A,B

Pochvalu si zaslúži aj Karin Pavlovičová zo 6.A za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska detí a mládeže v športe Kumite a Kata.

 

Ďalšie úspechy