Zaujímavé web stránky

Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtiaľto sa dostanete všade

 
Zoznam http://www.zoznam.sk
Superzoznam http://www.szm.sk
Seznam http://www.seznam.cz
 Moderná škola  http://www.modernaskola.sk
Stránka pre tých, čo myslia na svoju rodinu http://www.extra-prerodicov.sk/
Školské organizácie  
Ministerstvo školstva SR http://www.minedu.sk
Projekt Infovek http://www.infovek.sk
Školské výpočtové strediská http://www.svsba.sk
   
   
   
   
Ústav informácií a prognóz školstva http://www.uips.sk
Štátny pedagogický ústav http://www.statpedu.sk
    
Výukové programy  
Oficiálny predaj vzdelávacích CD-ROM  http://www.lumi.sk
Zaujímavé odkazy  
www.chaloupka.info on line testy podľa ročníkov
matematika.d2.cz www.kazdodenamatika.sk
www.ucmeradi.sk wikipedia.org
Matematika pre deti a rodičov Archív matematickej olympiády
Škola hrou iq - test
Testy na stredné školy. Ukážky zahraničných testov Kníhkupectvo
Systémové programy  
Antivírusový program Panda http://www.pandasoftware.sk
Predaj software http://www.avir.sk
   
Štátne inštitúcie  
Úrad vlády SR http://www.vlada.gov.sk/
Ministerstvo zahraničných vecí SR http://www.foreign.gov.sk/
Ministerstvo hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/
Ministerstvo obrany SR http://www.mod.gov.sk/
Ministerstvo vnútra SR http://www.minv.sk/
Ministerstvo vnútra SR - civilná časť http://195.28.131.66/
Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/
Ministerstvo kultúry SR http://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR http://www.privatiz.gov.sk/
Ministerstvo zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk/
Ministerstvo školstva SR http://www.education.gov.sk/
Ministerstvo spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR http://www.employment.gov.sk/
Ministerstvo životného prostredia SR http://www.lifeenv.gov.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva SR http://www.mpsr.sk/
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR http://www.telecom.gov.sk/
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.build.gov.sk/
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR http://www.geodesy.gov.sk/
Protimonopolný úrad SR http://www.antimon.gov.sk/
Štatistický úrad SR http://www.statistics.sk/
Úrad bezpečnosti práce SR http://www.safework.gov.sk/
Úrad priemyselného vlastníctva SR http://www.indprop.gov.sk/
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR http://www.strategy.gov.sk/
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR http://www.normoff.gov.sk/
Úrad jadrového dozoru SR http://www.ujd.gov.sk/
Správa štátnych hmotných rezerv SR http://195.28.132.34/
Telekomunikačný úrad SR http://www.teleoff.gov.sk/
Výskumný ústav práce sociálnych vecí a rodiny http://www.vupsvr.gov.sk/
Infostat http://www.infostat.sk/
Kancelária prezidenta SR http://www.prezident.sk/
Kancelária Národnej rady SR http://www.nrsr.sk/
Ústavný súd SR http://www.concourt.sk/index_s_flag.html
Národná banka Slovenska http://www.nbs.sk/
Najvyšší kontrolný úrad SR http://www.controll.gov.sk/
Fond národného majetku SR http://195.28.131.163/
Generálna prokuratúra SR http://www.genpro.gov.sk/
Slovenský ústav technickej normalizácie http://www.sutn.gov.sk/
Slovenský metrologický ústav http://www.smu.gov.sk/
Výskumý ústav práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.vupsvr.gov.sk/
Slovenská energetická agentúra http://195.28.132.146/
Úrad pre finančný trh http://www.uft.sk/