Zber papiera    

   

 Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

     Október  2010

 

                ZBER PAPIERA - I.STUPEŇ (jeseň 2010) 

TRIEDA

kg

I.A

351

I.B

438

I.C

121

II.A

348

II.B

330

III.A

465

III.B

1 536

IV.A

531

IV.B

620

                    ZBER PAPIERA - II.STUPEŇ (jeseň 2010)

TRIEDA

kg

V.A

694

V.B

339

VI.A

165

VI.B

417

VII.A

137

VII.B

54

VIII.A

11

VIII.B

270

IX.A

38

IX.B

60

                                     

Konečné poradie v zbere starého papiera jeseň 2010

I. stupeň   II. stupeň   škola
                   
1. 3.B 1 536 1. 5.A 694   1. 3.B 1 536
2. 4.B 620 2. 6.B 417   2. 5.A 694
3. 4.A 531 3. 5.B 339   3. 4.B 620
4. 3.A 465 4. 8.B 270   4. 4.A 531
5. 1.B 438 5. 6.A 165   5. 3.A 465
6. 1.A 351 6. 7.A 137   6. 1.B 438
7. 2.A 348 7. 9.B 60   7. 6.B 417
8. 2.B 330 8. 7.B 54   8. 1.A 351
9. 1.C 121 9. 9.A 38   9. 2.A 348
    4 740 10. 8.A 11   10. 5.B 339
          2 185   11. 2.B 330
            12. 8.B 270
            13. 6.A 165
            14. 7.A 137
            15. 1.C 121
            16. 9.B 60
            17. 7.B 54
            18. 9.A 38
            19. 8.A 11
                 
6 925