Zber papiera    

   

 Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

     Máj  2012

 

                ZBER PAPIERA - I.STUPEŇ (jar 2012) 

TRIEDA

kg

I.A

571

I.B

365

II.A

816

II.B

1667

III.A

411

III.B

738

IV.A

406

IV.B

1383

 

 

 

 

 

 

                    ZBER PAPIERA - II.STUPEŇ (jar 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIEDA

kg

V.A

523

V.B

207

VI.A

142

VI.B

311

VII.A

192

VII.B

566

VIII.A

75

VIII.B

141

IX.A

19

IX.B

220

 

         Konečné poradie v zbere starého papiera jar 2012

 

 

 

 

 

I. stupeň   II. stupeň   škola
                   
1. 2.B 1 667 1. 7.B 566   1. 2.B 1 677
2. 4.B 1383 2. 5.A 523   2. 4.B 1 383
3. 2.A 816 3. 6.B 311   3. 2.A 816
4. 3.B 738 4. 9.B 220   4. 3.B 738
5. 1.A 571 5. 5.B 207   5. 1.A 571
6. 3.A 411 6. 7.A 192   6. 7.B 566
7. 4.A 406 7. 6.A 142   7. 5.A 523
8. 1.B 365 8. 8.B 141   8. 3.A 411
    9. 8.A 75   9. 4.A 406
    6 367 10. 9.A 19   10. 1.B 365
          2 396   11. 6.B 311
            12. 9.B 220
            13. 5.B 207
            14. 7.A 192
            15. 6.A 142
            16. 8.B 141
            17. 8.A 75
            18. 9.A 19
                 
                 
8 763 kg