Zber papiera    

   

 Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

             Máj  2013

 

                                          ZBER PAPIERA - I.STUPEŇ (máj 2013) 

TRIEDA

kg

I.A

800

I.B

544

I.C

160

II.A

771

II.B

737

III.A

1172

III.B

1759

IV.A

379

IV.B

559

 

                   

                                      ZBER PAPIERA - II.STUPEŇ (máj 2013)

TRIEDA

kg

V.A

663

V.B

844

VI.A

313

VI.B

280

VII.A

193

VII.B

116

VIII.A

55

VIII.B

387

IX.A

45

IX.B

14

 

 

 

                        Konečné poradie v zbere starého papiera máj 2013

 

 

 

 

        

I. stupeň   II. stupeň   škola
                   
1. 3.B 1759 1. 5.B 844   1. 3.B 1759
2. 3.A 1172 2. 5.A 663   2. 3.A 1172
3. 1.A 800 3. 8.B 387   3. 5.B 844
4. 2.A 771 4. 6.A 313   4. 1.A 800
5. 2.B 737 5. 6.B 280   5. 2.A 771
6. 4.B 559 6. 7.A 193   6. 2.B 737
7. 1.B 544 7. 7.B 116   7. 5.A 663
8. 4.A 160 8. 8.A 55   8. 4.B 559
    9. 9.A 45   9. 1.B 544
    6 881 10. 9.B 14   10. 8.B 387
          2 910   11. 4.A 379
            12. 6.A 313
            13. 6.B 280
            14. 7.A 193
            15. 1.C 160
            16. 7.B 116
            17. 8.A 55
            18. 9.A 45
            19.. 9.B 14
                 
9 791 kg