Zber papiera    

   

 Úvod                      

O škole

Učitelia

Aktivity

Fotoalbum

Kontakty

Budúci prváci

 

2 % z dane

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

             Máj  2016

 

                                          ZBER PAPIERA - I.STUPEŇ (máj 2016) 

TRIEDA

kg

I.A

165

I.B

265

I.C

209

I.D

56

II.A

167

II.B

690

II.C

127

II.D

517

III.A

97

III.B

1938

III.C

227

IV.A

477

IV.B

643

IV.C

92

                   

                                      ZBER PAPIERA - II.STUPEŇ (máj 2016)

TRIEDA

kg

V.A

74

V.B

0

VI.A

953

VI.B

507

VII.A

214

VII.B

24

VIII.A

103

VIII.B

495

IX.A

266

IX.B

0

 

 

 

                        Konečné poradie v zbere starého papiera máj 2016

I. stupeň   II. stupeň   škola
                   
1. 3.B 1938 1. 6A 953   1. 3.B 1938
2. 2.B 690 2. 6.B 507   2. 6.a 953
3. 4.B 643 3. 8.B 495   3. 2.b 690
4. 2.D 517 4. 9.A 266   4. 4.B 643
5. 4.A 477 5. 7.A 214   5. 2.D 517
6. 1.B 265 6. 8.A 103   6. 6.B 507
7. 3.C 227 7. 5.A 74   7. 8.B 495
8. 1.C 209 8. 7.B 24   8. 4.A 477
9. 2.A 167 9. 5.B 0   9. 9.A 266
10. 1.A 165 9. 9.B 0   10. 1.B 265
11. 2.C 127    

2 636

  11. 3.C 227
12. 3.A 97         12. 7.A 214
13 4.C 92         13. 1.C 209
14. 1.D 56         14. 2.A 167
    5 670         15. 1.A 165
              16. 2.C 127
            17. 8.A 103
            18. 3.A 97
            19. 4.C 92
            20. 5.A 74
            21. 1.D 56
            22. 7.B 24
            23. 5.B 0
            24. 9.B 0
                 
8 306 k